Undervisning og oplæg


Jeg tilbyder undervisning til virksomheder og organisationer, der ønsker at vide mere om krise- og sorgreaktioner og evt. udvikle en decideret krise/sorgplan. Med en klar plan er I rustede til at håndtere alvorlig sygdom, dødsfald og andre kriser på en kompetent og omsorgsfuld måde, og I undgår at handle i panik. Ved at sætte ind med et tydeligt og meningsfuldt beredskab, når en medarbejder kommer i krise, er I som arbejdsplads med til at skabe tryghed for den ramte og en følelse af handlekraft hos både leder og kolleger. Tidligere har jeg blandt andet undervist på Københavns Professionshøjskole, hos Friluftsrådet og på Forældre & Sorgs sorgseminarer.

Jeg holder også gerne kortere oplæg if. med fyraftensmøder, på aftenskoler, i private foreninger osv. 

Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale eller et kaffemøde. Alle ydelser tilrettelægges i tæt dialog med jer og med udgangspunkt i jeres ønsker og behov. Prisen aftales individuelt.