Individuel terapi

I den individuelle terapi har du mulighed for at arbejde fokuseret med dig selv. Tiden er din, og som din terapeut vil jeg gøre mit bedste for at skabe et trygt rum, hvor vi sammen kan arbejde med det, der tynger dig.

Mennesker kan sørge over mange forskellige former for tab. Det behøver ikke nødvendigvis handle om død og sygdom, men kan også have at gøre med tab af funktion, tab af en vigtig relation, knuste drømme m.m. Når vi mister nogen eller noget, som har betydning for os, kan vi blive kastet ud i en livskrise, hvor intet, eller meget lidt, giver mening.

Når vores liv ikke giver mening, mister vi måske også håbet, og troen på, at det nogensinde kan blive anderledes. Ofte kommer vi til at ‘gå i kamp’ med vores livsvilkår, hvilket hurtigt slider os op. Med Terapi For Livet ønsker jeg at støtte dig i, at du forholder dig aktivt til din situation og bliver forsonet med dine vilkår - at du, med andre ord, tager ansvaret for din livsopgave på dig.

 

Parterapi

Måske oplever I som kærester eller ægtefæller at reagere forskelligt på et tab eller en krise. Den ene af jer kan være tynget af sorg, og den anden forsøger at hjælpe, men lykkes ikke rigtig. Hvad end I er ramt af sygdom/funktionstab, ufrivillig barnløshed, har mistet et barn eller lider under et andet tab, så vil jeg hjælpe jer med at sætte ord på jeres følelser, dele jeres sårbarhed og udtrykke det I hver især længes efter.    

I parterapien er jeg er aldrig på jagt efter én skurk eller den ‘rigtige’ sandhed, men vil hjælpe jer med få øje på, hvad det er for et mønster, I ryger ind, når I er under pres - og som ender med at skabe afstand og konflikt imellem jer. I et parforløb vil vi typisk have de første 1-2 sessioner sammen, herefter vil jeg have en individuel session med jer hver - så jeg kan lære jer lidt bedre at kende. Herefter vil vi fortsætte med fælles sessioner. I starten vil det være konstruktivt med korte intervaller mellem sessionerne.

 

Familieterapi

Hvis man som familie rammes af mistrivsel, langvarig sygdom, et dødsfald, en ulykke eller lign., sker der ofte det, at alle er kede af det - hver for sig. Måske har I svært ved at sætte ord på den sorg/mistrivsel I oplever eller måske ønsker I ikke at bebyrde de andre i familien med jeres bekymringer. Dermed bliver familien hurtigt små, adskilte ‘øer’, der lider i ensomhed. Med et familieforløb vil mit fokus være, at der skal bygges broer imellem øerne, så I igen kan opleve at føle jer som en samlet, harmonisk enhed, et fællesskab - også når livet gør ondt. Et familieforløb vil altid starte med, at I som forældre har en session med mig først, inden jeres barn/teenager inddrages.