Om tab og sorg

Tab er en uundgåelig del af livet og vil medføre sorg i større eller mindre grad.
I min praksis i Valby arbejder jeg med alle aspekter af tab. Det kan fx være oplevelsen af at miste sin identitet i forbindelse med, at man bliver fyret, går på pension eller bliver sygemeldt. Det kan være en drøm, der brister, hvis man er ufrivillig barnløs eller tabet af betydningsfulde relationer ved en skilsmisse.

Ethvert tab rummer en forandring: noget er ikke som før - og dermed også et potentiale: noget kan blive på en anden måde fremadrettet. Jeg hjælper mine klienter med at få øje på det lille, indbyggede forandringspotentiale, der - sammen med sorgen - bor i alle tab.

Om du er i sorg over en nylig hændelse eller en hændelse fra fortiden er ikke væsentligt i forhold til at begynde et forløb hos mig. Uanset baggrund kan man fare vild i livet og have brug for støtte til at finde en ny vej.

Sorg kan give både fysiske og psykiske reaktioner, lige fra hukommelsestab, forvirring, uro og pludseligt opståede smerter i kroppen, søvnløshed eller omvendt ekstrem træthed, mangel på appetit eller omvendt en voldsom trang til mad. Alt sammen er normalt og kan betragtes som udtryk for den store belastning, krop og psyke er under.

Mange forsøger - forståeligt nok - at løbe væk fra sorgen, fordi det føles som om, den kan springe dig i stykker indefra. I et forløb hos mig vil mit fokus dog være, at du skal gå ind i sorgen og lære den at kende, så du på den måde bedre kan komme til at leve med din sorg. Hvis det lyder skræmmende, så vid, at du ikke vil være alene. Jeg går med dig.

Tidligere havde man en forståelse af sorg som fem statiske faser, man skulle igennem for at komme godt ud på den anden side med en ‘veloverstået sorg’. Jeg arbejder ud fra den nyeste sorgteori, hvor man forstår sorgen som en mere dynamisk proces, som løbende forandrer sig. Den sørgendes livsopgave bliver da at integrere sorgen i sin forandrede tilværelse og bære den med sig videre.

Sorgen skal have sin plads, men ikke skygge for det liv, der stadig skal leves. Derfor er målet med et terapeutisk forløb ikke, at din sorg skal forsvinde, men at vi sammen skal arbejde på, at den bliver lettere for dig at bære.